جهانی گفت: ۱۵۰۰ نفر از کارگران استان لرستان در مشاغل سخت و زیان آور بازنشست شدند.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان علی جهانی با بیان اینکه دو کمیته بدوی و تجدید نظر به درخواست ها و پرونده های کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور رسیدگی می کنند، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ به دو هزار و ۳۱۱ درخواست در کمیته بدوی و ۵۳۰ درخواست در کمیته تجدید نظر در قالب ۹۳ جلسه رسیدگی شد.

 سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اجماعی لرستان با اشاره به اقدامات کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان در سال گذشته، خاطر نشان کرد: پس از رسیدگی درخواست های مذکور در این دو کمیته در سال ۱۴۰۰ تعداد یک هزار و ۵۶۵ درخواست در کمیته بدوی و ۱۵۳ درخواست در کمیته تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته و برای مراحل بعد به سازمان تامین اجتماعی استان ارسال شدند .

وی با بیان اینکه کارفرمایان موظف به ایمن سازی محیط کار و رعایت آئین نامه های مرتبط می باشند، تصریح کرد: طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، کارگران بیمه شده اینگونه مشاغل که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آنها وارد شود، می توانند تقاضای بازنشستگی بدهند.

جهانی گفت: همه کارگران مشغول در مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می توانند درخواست بازنشستگی داشته باشند تا تقاضای آنها در کمیته های تخصصی بدوی و تجدید نظر مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/