شاهرخی گفت: مبارزه با سن مادر در 2200 هکتار از مزارع گندم و جو لرستان انجام شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان سید عماد شاهرخی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی با محوریت مبارزه با آفت سن غلات و ملخ که به منظور آمادگی شبکه های مراقبت، بررسی چالش‌های پیش رو، ارائه راهکارها و برنامه ریزی جهت مقابله با حمله احتمالی ملخ و کنترل آفت سن برگزار شد، اظهارداشت: تعداد ۶۹ شبکه مراقبت با ۴۰۶ عضو، کار پایش مزارع در سطح ۳۶۱ هزار و ۲۳۱ هکتار را عهده دار می باشند که تاکنون سطح دو هزار و ۲۲۰ هکتار مبارزه بر علیه سن مادر در مزارع استان انجام شده است.

وی در خصوص مبارزه با علف‌های هرز مزارع، افزود: این عملیات در سطح ۷۷ هزار و ۵۵۱ هکتار در مزارع گندم و در سطح ۲۱ هزار و ۴۳۶ هکتار در مزارع جو صورت گرفته است.

انتهای پیام/