جهانی گفت: ۱۶ میلیارد تومان به ۵ طرح تعاونی در استان لرستان اختصاص یافت.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، علی جهانی با اشاره به شیوه نامه اصلاح شده اجرای برنامه حمایت از تولید و اشتغال موضوع دستورالعمل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، اظهار داشت: در راستای حمایت از شرکتهای تعاونی استان با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در استان در کمیته کارشناسی تبصره ۱۸ برای ۵ طرح تعاونی مبلغ ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار تصویب شد.

وی به میزان حجم سرمایه گذاری در این پنج طرح تعاونی اشاره کرد و افزود: حجم کل سرمایه گذاری در این شرکتهای تعاونی ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که پس از بهره برداری این طرحهای تعاونی زمینه ایجاد ۲۵ فرصت شغلی جدید در استان فراهم خواهد شد.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه این شرکتهای تعاونی در بخشهای کشاورزی و صنایع دستی فعالیت خواهند کرد، خاطرنشان کرد: تسهیلات موضوع این دستورالعمل در استان به طرح های کارآفرینی، ایجادی، توسعه ای، تکمیل سرمایه در گردش و نیز احیای واحدهای تولیدی خرد و کوچک، شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران قابل تخصیص است.