رهبران گفت: امروز با نگاهی به وضعیت اسرائیل به خوبی می توان فهمید که در فصل جدید قرار گرفته اند و ضعف آنها کاملا مشهود است.

همایون رهبران در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: امسال نوع حضور مردم در حمایت از مردم فلسطین، متفاوت است و ملت ایران بار دیگر با حضور خود نشان می دهند که پشتیبان ملت مظلوم فلسطین هستند و تا آزادی قدس در این مسیر حرکت می کنند.

وی افزود: با بررسی صحنه، منطقه و همچنین نظر کارشناسان و نظریه پردازان مشخص است که رژیم صهیونیستی در بدترین وضعیت خود قرار دارد و این رژیم جنایتکار هیچ وقت فکر نمی کرد با فرجامی که هم اکنون وجود دارد، مواجه شود چرا که زمانی یکه تازی می کرد ولی امروز در محاصر قرار دارد و در سراشیبی نابودی قرار گرفته است.

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: امروز با نگاهی به وضعیت اسرائیل به خوبی می توان فهمید که آنها در فصل جدید قرار گرفته اند و ضعف آنها کاملا مشهود است و در این میان گروه های جهادی فلسطین به سمت کارهای عملیاتی می روند و ملت فلسطین به خوبی می دانند که یگانه راه غلبه بر این رژیم، مقاومت و مبارزه است.

رهبران عنوان کرد: امروز گروه های فلسطین، مقاومت مسلحانه را پیش گرفته اند و در این مسیر با آنها مبارزه می کنند.

وی با اشاره به اینکه روز قدس، فصل نوینی در تحولات منطقه است، گفت: امروز فلسطین به آرمانهایشان که همان از بین رفتن رژیم صهیونیستی و آزادی قدس است، نزدیک می شوند و ملت ایران در این روز با حضور خود در راهیپمایی روز قدس، در واقع دلگرمی ایجاد می کنند که آنها مصمم تر شوند با مقاومت، اسرائیل را از بین ببرند.

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: مهمترین حامی رژیم صهیونیستی، ایالت متحده آمریکا بود که این غده سرطانی را ایجاد کرد و امروز خودش در سراشیبی نابودی و زوال قرار گرفته و روز به روز منفورتر می شوند.

رهبران با اشاره به بیداری ملتها افزود: بیداری ملتهای مسلمان سبب شده تا در نابودی آمریکا و اسرائیل تسریع ایجاد شود و کوچکترین حرکت اسرائیل با پاسخ های سختی همراه است و قطعا با ایستادگی و مقاومت، پیش بینی مقام معظم رهبری که همان نابودی اسرائیل در کمتر از ۲۵ سال بود، محقق می شود.

انتهای پیام/