گودرزی گفت: نشت یابی بیش از ۸۲۰۰ کیلومتر شبکه گاز طبیعی در سطح استان لرستان انجام شد.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان کرم گودرزی اظهار داشت: نشت یابی از شبکه های گازرسانی، تجهیزات، تاسیسات و انشعابات از اهمیت ویژه ای یرخوردار است، که این امر موجب جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی، اثرات مخرب زیست محیطی و از همه مهم تر جلوگیری از بروز حوادث ناگوار در این زمینه می شود.

وی افزود: واحد بازرسی فنی شرکت گاز استان لرستان با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاههای نشت یاب و تیم های مجرب نشت یابی، کنترل و پایش را به صورت منظم و دوره ای انجام می دهند که علاوه بر انجام هشت هزار و ۲۷۶ کیلومتر نشت یابی از خطوط تغذیه و توزیع گاز طبیعی در سال گذشته، نشت یابی از۲۴۱ هزار و ۷۵ انشعاب ، ۵۸۳ هزار و ۸۷۷ مورد اتصالات مشترکین و دو هزار و ۵۷ مورد تاسیسات مشترکین صنعتی همچنین کشف هزار و ۸۰۲ محل نشت زیر زمینی و همچنین کشف قریب به ۶۸ هزار و ۷۷۲ مورد نشت درجه دو در سال کاری ۱۴۰۰ می باشد.

گودرزی گفت: شرکت گاز استان لرستان، نشت یابی از خطوط گاز و تاسیسات را یکی از اولویت های کاری خود دانسته و نسبت به اجرای آن  اهتمام ویژه ای دارد و این به معنای نگاه جدی به موضوع نگهداشت شبکه ، حفظ جان و مال مجاورین شبکه و تاسیسات و خدمات رسانی مطلوب به هم استانی های عزیز می باشد.