احمدی گفت: همه ظرفیت ها در راستای اهداف و سیاست های فرهنگی دولت سیزدهم به کار گرفته شود.

به گزارش سفیرافلاک، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، منصور احمدی اظهار داشت: برگزاری جلسات تحلیل و بررسی وضعیت فرهنگی، هنری، رسانه ای و قرآنی استان با هدف شناسایی کاستی ها و ظرفیت ها، ارائه راهکارهای پیشنهادی و تدوین برنامه های اجرایی بر این اساس، یکی از اهدافی است که با جدیت دنبال خواهیم کرد. 

وی افزود: در این راستا نیاز است بدنه کارشناسی اداره کل بیش از پیش به کار گرفته شود و به دنبال آن هستیم که اختیارات بیشتری را در حوزه های مختلف، به کارشناسان واگذار کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: تمامی حوزه ها و محورهای کاری را به موازات هم پیش خواهیم برد و به گونه ای عمل خواهیم کرد که ظرفیت نیروی انسانی و اعتبارات اداره کل، تمام و کمال در راستای پیشبرد و تعالی اهداف و سیاست های فرهنگی دولت سیزدهم به کار گرفته شود. 

احمدی با تاکید بر اینکه اقدامات موفق صورت گرفته در گذشته را دنبال خواهیم کرد، بیان کرد: بر اساس تجربیات و شناخت قبلی و همچنین نتایج حاصله از این جلسات، یک برنامه مدون و ساختارمند را طراحی خواهیم کرد که محور فعالیت های فرهنگی، هنری، رسانه ای و قرآنی اداره کل در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد بود و علاوه بر آن، اقدامات مثبت و موثر گذشته را نیز دنبال می کنیم. 

انتهای پیام/