ویسکرمی با بیان اینکه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مشکلاتی داشته است، گفت: حذف ارز 4200 تومانی از انحراف هزینه ارزها جلوگیری می کند.

مهرداد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار سفیر افلاک، اظهار داشت: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مشکلاتی داشته است، اگرچه به عنوان حمایت از تولید و قشر ضعیف عناوینی داشته اما یک شکاف خیلی بزرگی ایجاد کرده که افراد فرصت طلب سوءاستفاده کردند و توانستند در این مدت رانت هایی را ایجاد کنند.

وی افزود: مجلس ها و دولت های گذشته و حال بر این اتفاق نظر دارند که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در مجموع باعث رانت و فساد شده و ارز زیادی به نیازهای اساسی اختصاص داده شده ولی سرنوشت آن یا به انحراف رفته یا مشخص نیست و یا زمانی که برگشتند در مسیر خودشان نبودند مثلا ارز برای دارو گذاشتیم ولی لوازم آرایشی وارد شده و یا برای نهاده های ارز اختصاص داده شده بود و غذای گربه و سگ وارد شده است.

رئیس مجمع نمایندگان لرستان تصریح کرد: از همین رو همه می گویند که بودن این ارز به ضرر کشور است و البته برای حذف آن باید راهکار جدی وجود داشته باشد و نظارت جدی برای راهکارهای جایگزین صورت گیرد.

ویسکرمی عنوان کرد: بزرگترین پشتیبان نظام، مردم است و مسئولان هرچه وجود دارد را برای مردم توضیح دهند، البته تمام کسانی که کارشناس اقتصادی هستند اظهار دارند که در اینکه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی سبب رانت و فساد و مشکلاتی شده هم عقیده هستند و اینکه دولت تصمیم به حذف ارز گرفته، مجلس هم در این راستا همکاری می کند که نظارت و راهکارهای جایگزین صورت گیرد.

انتهای پیام/