زیویار گفت: استعدادها و نخبگان، ظرفیت بزرگی برای استان لرستان هستند.

به گزارش سفیر افلاک به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان، فرهاد زیویار در مراسم تجلیل از معلمان اظهار داشت: معلمان آنچنان جایگاه رفیع و والایی دارند که پیامبران الهی در سر سلسله شغل آنان قرار دارند، در واقع، معلمان انسان هایی هستندکه شمع وجود خود را خرج تعلیم و تربیت دیگران می کنند ودر علم آموزی پرچمدار هستند و تاکید کرد که همه باید به معلمان افتخار کنند.

وی شهید استاد مرتضی مطهری را عالمی نستوح و دانشمندی فرزانه عنوان کرد و گفت: هر چند شهید مطهری خورشید مبارکش خیلی زود غروب کرد ولی آفتاب آثارش همچنان نور افشانی می کند.

استاندار به جا ماندگی های لرستان از لحاظ توسعه ای اشاره کرد و افزود: استان از ظرفیت های بزرگ و سرمایه نیروی انسانی غنی برخوردار است که متاسفانه این سرمایه ها به درستی در کنار هم قرار نگرفته است و از استعداد و ظرفیت نخبگان در لرستان بخوبی بکارگرفته نشده است و ما باید شرایطی فراهم کنیم تا ازآنان در راستای توسعه استان استفاده شود.

استاندار لرستان به مشکلات وبدهی هایی که دولت های گذشته برای دولت سیزدهم برجای گذاشته اند هم اشاره کرد و گفت: این دولت بیش از صدهزار میلیارد تومان بدهی دولت های قبل رو بدون خلق پول و کم کردن ارزش پول ملی در حال پرداخت دارد و این موضوعی است که فرهنگیان عزیز آن را درمی یابند و به کمک دولت خواهند آمد تا از این گردنه های سخت هم عبور کنیم .

در ادامه این مراسم سرپرست آموزش و پرورش لرستان، توسعه هر جامعه و کشور را منوط به نگاه ویژه به آموزش و پرورش آن جامعه و کشور دانست و بیان کرد: هیچ افتخاری رقم نخواهد خورد و هیچ شهری توسعه نخواهد یافت مگر به دستان توانمند معلمان و آن هم پرورش نیروی انسانی پرتوان و خلاق است .

رضا عزتی آموزش و پرورش را ستون و خیمه جامعه دانست و گفت: اگر این ستون مستحکم و استوار بنا شود و توجه ویژه ای به آن شود در نهایت باید بگوییم آن جامعه مستحکم و بیمه شده است

وی خاطر نشان کرد: در فرمایشات معظم له تاکید بر ارتقا مقام معلم و جایگاه آموزش و پرورش است و هر گونه هزینه را در این راستا سرمایه گذاری می دانند و دغدغه ایشان تحول در آموزش و پرورش است که هم در سند تحول بنیادین و هم در بیانیه گام دوم به آن اشاره کرده است.

سرپرست آموزش و پرورش با انتقاد از دولت های گذشته که طرح رتبه بندی معلمان را اجرا نکردند گفت: خوشبختانه این طرح دردولت سیزدهم در مراحل پایانی است و در آن به منزلت و کرامت معلم توجه جدی شده است.

عزتی در ادامه به برداشته شدن موانع سر راه طرح رتبه بندی معلمان اشاره کرد و افزود: با تعامل و نظرخواهی که از فرهنگیان در کشور شده این طرح به بهترین شکل در حال انجام است و از همه فرهنگیان و دغدغه مندان تعلیم و تربیت می خواهیم با ارائه راهکارها ، پیشنهادات و نظرات خود از طریق سامانه های پیامکی که برای این کار در نظر گرفته شده به بهتر اجرا شدن طرح رتبه بندی کمک کنند .