حسن نژاد گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷۳ حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز و بیش از ۲۵۰حلقه چاه نیز در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داشته که در آینده به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد. 

 به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، داریوش حسن نژاد ا اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۰حلقه چاه متخلف پلمب و ۲۱ حلقه چاه غیر مجاز پر و مسدود شده است، همچنین برق  ۱۰۰ حلقه چاه متخلف به دلیل تغییر کاربری، کشت گیاهان آبدوست وانتقال آب به اراضی غیر قطع شده است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۷۳ حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز و بیش از ۲۵۰حلقه چاه نیز در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داشته که در آینده به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۸جلسه شورای حفاظت آب با هدف مدیریت منابع آب در خشکسالی در تمام شهرستانها با هدف کاهش کشت محصولات آبدوست برگزار گردیده، بیان کرد: چاه هایی که باید پر شوند، شناسایی شده که پیش بینی می شود تا پایان امسال بیش از ۱۵۰حلقه چاه پر شود.

حسن نژاد تصریح کرد: کاهش کشت محصولات آب دوست در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته و در لرستان نیز به کلیه بهره برداران و کشاورزان و تعاونی های آب بران، وقوع پدیده خشکسالی و مدیریت مصرف بهینه ابلاغ شده است.

وی با اشاره به دستورالعمل محدودیت کشت برنج در استانهای غیر ساحلی و مجوز کاشت برنج فقط در استانهای شمالی، تاکید کرد: آب سرمایه آیندگان و میراث گذشتگان است و بر همه آحاد جامعه تکلیف شرعی و قانونی است که با رعایت الگوی کشت و مصرف هوشمندانه از این منبع ارزشمند خدادادی محافظت نمایند. 

انتهای پیام/