بارش‌ رحمت الهی در اردیبهشت‌ماه گندم‌زارها و مراتع استان لرستان را با شقایق‌های زیبا نقاشی کرد.

به گزارش سفیرافلاک، بارش‌ رحمت الهی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ گندم‌زارها و مراتع استان لرستان را با شقایق‌های زیبا نقاشی کرد. شقایق، گل بومی استان لرستان است و در اکثر نواحی استان رشد می‌کند و در دنیا ۱۱۰ گونه گل شقایق شناسایی شده که یک گونه آن زینت‌بخش طبیعت لرستان است.