معتمدی گفت: هزار و 75 نفر از زندانیان استان لرستان، مهارت های فنی و حرفه ای را کسب کردند.

حشمت اله معتمدی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: ارائه آموزش های فنی و حرفه ای با هدف حرفه آموزی، یکی از مهمترین اهداف این سازمان است که سالانه جمعیت زیادی مهارت ها را در رشته های مختلف فرا می گیرند.

وی افزود: سال گذشته هزار و ۷۵ نفر از زندانیان استان مهارت های فنی حرفه ای را کسب کردند که این افراد بعد از آزادی از زندان با دارا بودن حرفه و مهارت بهتر می توانند جذب بازار کار شوند.

مدیرکل فنی و حرفه ای لرستان تصریح کرد: همچنین ۱۷۵ نفر از معتادان بهبود یافته در قالب ۳۳ هزار و ۲۴۷ نفر این آموزشها را فرا گرفتند.

معتمدی بیان کرد: ارائه آموزش های مهارتی به هزار و ۸۲۴ نفر از سربازان نیز سال گذشته انجام شده است، علاوه بر این ۸۱۱ نفر دوره در روستا، ۷۰۲ نفر در پایگاه های سایر شهری و ۱۱۵ نفر در بخش عشایر آموزش های مهارتی را فرا گرفته اند.

وی بیان کرد: ۲۷۷ نفر در سکونتگاه های غیر رسمی، ۱۲۹ نفر در مراکز بهزیستی، ۱۳۳ نفر از بخش صنایع و پنج هزار و ۳۶۹ نفر از پایگاه های ثابت شهری مهارت های کسب و کار را دریافت کرده اند.

مدیرکل فنی و حرفه ای لرستان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۶۶ مجوز آموزشگاه آزاد صادر شده که در اشتغالزایی و توسعه مهارت آموزی در سطح استان گامی بسیار مهم است.

انتهای پیام/