اکبری گفت: همه مشکلات و معضلات با برنامه ریزی منسجم و یک تعامل و همکاری بین دستگاه ها حل می شود.

به گزارش سفیرافلاک، روح اله اکبری شامگاه امروز در شورای اداری لرستان و تکریم مدیر کل دیوان محاسبات استان، اظهار داشت: شرایط کشور در وضعیت مالی و اعتباری خاصی است که باید انسجام بین دستگاه های مختلف نظام مالی عمومی و تعامل تنگاتنگ بتوانیم ضریب بهره وری را در نظام مالی عمومی بالا ببریم.

وی افزود: فساد سبب می شود تراز عملیاتی دولت کاهش یابد و دو تا مشکل و چالش وجود دارد که یکی چالش تحریم ها که وقتی آثارش را بر اقتصاد می گذارد بر سایر بخش ها اثرگذار است و چالش بعدی کرونا بود که در این دو سال گذشته با بحث تعطیلی های مداوم در بخش خصوصی سبب می شد که نظام درآمدی کاهش یابد و نظام هزینه ای در بخش سلامت افزایش یابد.

مدیر امور هماهنگی استان ها در دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: همه مشکلات و معضلات با برنامه ریزی منسجم و یک تعامل و همکاری بین دستگاه ها حل می شود که دیوان محاسبات برنامه های تحولی را برای بحث کارآمد سازی نظام مالی عمومی تدارک دیده در دوره جدید، بحث جلوآوردن زمان تفریغ به سبب اینکه از حاصل تفریغ در سال جدید استفاده شود.

اکبری بیان کرد: در یک هماهنگی در دو ماهه اول از طریق سامانه، گزارشات بارگذاری می شود ماده ۹۵ بر نظارت های مالی بود و ماده ۹۶ قانون محاسبات تاکیدی بر نظارت عملیاتی و آثار و پیامدهای پولی که تخصیص داده شده در راستای سیاستهای مالی و اهداف مالی دارد.

وی خاطر نشان کرد: طبق بند الف تبصره ۱۹ سه تا توافق نامه، تفاهم نامه و موافقنامه با دستگاه های اصلی، برنامه و بودجه و دیگر دستگاه ها موافقت نامه ای بسته می شود که بودجه مبتنی بر شاخص کلان حاصلش مشخص شود و در آئین نامه اجرایی دستگاه ها به دیوان محاسبات باید گزارش عملیاتی مبتنی بر شاخص ها ارائه دهند.

انتهای پیام/