کنعمی گفت: رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف آب باید فرهنگ سازی شود.

به گزارش سفیرافلاک، مجید منعمی ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی که در دفتر امام جمعه برگزار شد، اظهار داشت: باید نگاه ویژه ای به کنگره ۶۸ شهید دانش آموز بروجرد صورت گیرد و هماهنگی بیشتر دستگاه ها منجر به بهتر برگزار شدن این کنگره می شود.

وی افزود: این کنگره یک رویداد ملی است و باید از توان ملی هم استفاده کرد و همه تلاشها تا قبل از برگزاری این کنگره صورت گیرد تا خروجی کار، کنگره ای مناسب شان شهدا در شهر فرزانگان برگزار گردد.

فرماندار بروجرد تصریح کرد: لازم است هماهنگی صورت گیرد تا قبل از برگزاری این کنگره، دیداری با رهبری صورت گیرد و رهبری پیامی در این زمینه صادر نمایند.

وی عنوان کرد: می طلبد که در شورای فرهنگ عمومی، مسائلی مانند الگوی کشت مطرح شود، با توجه به اینکه بخشی از درآمد افراد از طریق بخش کشاورزی است و به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی، نیاز است که در این راستا موضوعاتی با عنوان فرهنگ عمومی کشاورزی تغییر کند و کشاورزان را به سمت کشت الگوهایی که نیاز به آب کمتری دادند، هدایت کرد.

منعمی خاطرنشان کرد: بسیاری از عوامل تنش آبی و برق در کشور به دلیل برداشت های غیر مجاز است، متاسفانه برخی از افراد هم توجهی به رعایت الگوی کشت ندارند که بی توجهی به این موضوعات می تواند تنش آبی را وخیم تر کند.

وی بیان کرد: طی سال های اخیر به دلیل کاهش نزولات جوی، لازم است کشت گیاهان سازگار با آب کمتر ترویج داده شود و در این شرایط از کشت محصولات آبدوست جلوگیری شود.

انتهای پیام/