جودکی گفت: خشکسالی ۶۰ درصد به تولید علوفه مرتعی در استان لرستان خسارت زده است.

رضا جودکی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: خشکسالی در یک دوره طولانی منجر به صدمه زدن به محصولات زراعی، باغی وعلوفه حاصل از مراتع و کاهش عملکرد آنها می شود که خشکسالی علاوه بر کاهش کمیت گیاهان مرتعی از کیفیت آنها نیز کم می کند و این مسئله باعث کم شدن ذخیره غذایی آنها به واسطه عدم رشد مناسب وکاهش خوش خوراکی و ارزش غذایی به علت خشک شدن می شود.

وی افزود: خشکسالی همچنین باعث هجوم آفات وامراض گیاهی، افزایش فرسایش بادی وتخریب خاک وایجاد گرد وغبار خواهد شد و این پدیده از نظر اجتماعی هم دربین جوامع روستایی وعشایری باعث فروش گسترده گله های گوسفند وبیکاری ومهاجرت به حاشیه شهرها خواهد شد.

رئیس اداره مراتع استان لرستان تصریح کرد: کنترل و پایش پروانه های چرا، جلوگیری از چرای زودرس در مناطق ییلاقی، استفاده از تمامی پتانسیل های عرصه جهت افزایش توان اقتصادی مرتعداران که شامل کشت گیاهان دارویی،صنعتی، زنبورداری وگردشگری جهت کاهش فشار برمرتع وایجاد معیشت جایگزین می شود، بیمه کردن طرح های مرتعداری، تعیین گونه های مقاوم به خشکسالی، خروج دام مازاد برظرفیت از مهمترین راهکارهای مقابله با خشکسالی است.

جودکی بیان کرد: استان لرستان با اعمال مدیریت چرا وساماندهی کوچ عشایر وکنترل پروانه های چرا درسال جاری باتشکیل اکیپ های ثابت وسیار از چرای زودرس جلوگیری نموده وضمن برخورد قانونی با دامداران فاقد پروانه و دارای دام مازاد از ورود آنان به مرتع قبل از موعد جلوگیری کرده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با در نظرگرفتن تمام پتانسیل های موجود در منطقه سعی در تهیه طرح های تلفیقی چندمنظوره به جهت کمک به افزایش درآمد بهره برداران مراتع به جهت کاهش فشار بر مراتع نموده و با ترویج دامداری صنعتی به جای سنتی و تغییر دام سبک به سنگین تمام تلاش خود را در جهت کاهش چرا در عرصه های مراتع می نماید.

رئیس اداره مراتع استان لرستان با اشاره به نقش مراتع غیر از تامین علوفه، گفت: مراتع درحفظ خاک و جلوگیری از فرسایش، تنظیم گردش آب در طبیعت، تلطیف هوا، تامین علوفه موردنیاز دام، تولید محصولات فرعی غیر چوبی گیاهان دارویی، خوراکی وصنعتی، حفظ ذخایر ژنتیک  گیاهی وجانوری نقش اساسی دارند.

جودکی افزود: ۲۵ درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و۷۵ درصد آن مربوط به ارزشهای زیست محیطی می باشد که برای حفظ زندگی بشر لازم است.

وی بیان کرد: در مجموع خشکسالی در استان لرستان حدود ۶۰ درصد به تولید علوفه مرتعی خسارت وارد کرده است.

رئیس اداره مراتع استان لرستان گفت: وسعت مراتع استان بدون زیر اشکوب جنگل ۸۸۴ هزار و ۳۵۷ هکتار و وسعت جنگلهای استان هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است اما وسعت مراتع خالص استان همان ۸۸۴ هزار و ۳۵۷ هکتار می باشد.

انتهای پیام/