میر گفت: کشت قراردادی گیاهان علوفه ای در 1500 هکتار از اراضی استان لرستان اجرا می شود.

مجتبی میر در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: برای نخستین بار در استان با استفاده از قالب کشت قراردادی، ارتباطی بین تولید کننده نهاده دامی و مصرف کننده برقرار می شود به طوری که یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح، رعایت الگوی کشت است.

وی افزود: در این برنامه کشت های علوفه ای مورد نیاز دامدار برنامه ریزی می شود و سپس دامدار به عنوان طرف اصلی کشاورز شناخته می شود که در این طرح، کشت ذرت علوفه ای بیشتر مد نظر است و اتحادیه ها هم در برداشت و هم خرید کمک می کنند که در این راستا ظرفیت تولید ۷۰ هزار تن نهاده دامی وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: علاوه بر این برنامه، حمایت های دیگری نیز از جمله پکیج های مالی و یا اینکه کود مورد نیاز را راحت تر در اختیار آنها قرارگیرد مد نظر است و زمانی که کشاورز اقدام به کشت علوفه ای نماید، بخشی از هزینه توسط اتحادیه دامداران به کشاورز پرداخت می شود و هم دامدار در شرایط خشکسالی بهتر می تواند نهاده تهیه نماید.

میر عنوان کرد: این طرح قرار است ظرف مدت پنج سال در ۱۰ هزار هکتار اجرا شود که در سال اول این برنامه در هزار و ۵۰۰ هکتار اجرا می شود که ترویج الگوی کشت و همچنین تامین نهاده و علوفه برای دامداران از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

انتهای پیام/