حجت الاسلام پیریایی با اشاره به تربیت چهار هزار شاگرد در مکتب جعفری گفت: امام صادق(ع) در تبیین احکام دین و اسلام خدمات زیادی را ارائه داد.

حجت الاسلام محمد پیریایی در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: مکتب باقرین و صادقین، مکتبی بود به دلیل این که بنی امیه برای تصاحب حاکمیت درگیر بود، از همین رو فرصتی فراهم شد برای این که اسلام تبیین شود که در همین سال های امامت بیشترین روایات ما برای احکام دین و تفسیر از این دو امام بزرگوار است و سبب شد تا امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرصت بیشتری برای تبلیغ دین داشته باشند.

وی افزود: در مکتب امام صادق(ع) بیش ار چهار هزار شاگرد تربیت شدند و احادیث بسیار زیادی را جمع آوری کردند و هر آنچه برای بیشریت نیاز بود را در قالب احادیث گردآوری کردند که گنجی گرانبها است.

کارشناس دینی تصریح کرد: بعد از مدتی عده ای اقدام به تحریف کرده و برای مقابله با مکتب این دو امام اقداماتی را آغاز کردند اما امام صادق(ع) و امام باقر(ع) از نظر علمی و مکتبی بیشترین شاگردان را داشتند و افرادی در این مکتب ها تربیت شدند که توانایی فتوایی داشتند.

وی با اشاره به این که امام صادق(ع) بیشترین خدمت را به دین کرده است، گفت: در تبیین احکام دین و اسلام در مکتب شیعه خدمات زیادی را ارائه دادند و به دلیل فرصتی که داشتند، مکتب جعفری را در زمان حیات خود رشد دادند.

حجت الاسلام پیریایی خاطرنشان کرد: تاثیری که مکتب جعفری بر جهان اسلام گذاشت بر کسی پوشیده نیست و این مکتب به قدری بزرگ است که چنین مکتبی را در دنیا سراغ نداریم.

انتهای پیام/