جهانی گفت: 7 هزار و 150 دادخواست کارگری کارفرمایی در استان لرستان رسیدگی شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان علی جهانی با بیان اینکه وظیفه اصلی و ذاتی این اداره کل صیانت از حق و حقوق کارگر و کارفماست، اظهار داشت: مشاورین و کارشناسان روابط کار با تلاش و پیگیری مجدانه در واحدهای اقتصادی استان با ارتقاء سطح دانش شرکای اجتماعی و تنظیم صحیح روابط کار، بازرسی و نظارت مستمر بر پرداختی ها و حقوق قانونی کارگران با تشکیل اتاق مشاوره و فعال سازی نهادهای عرفی درون کارگاهی ، سعی میکنند تا شکایات بین کارگر و کارفرما کاهش دهند.

 مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با اشاره به کاهش دادخواست های واصله در سال گذشته، افزود: در سال گذشته پنج هزار و ۷۱ پرونده در هیأتهای تشخیص و یک هزار و ۵۸۹ پرونده در هیأت های حل اختلاف  منجر به صدور رأی شده اند.

وی با بیان اینکه حل دعاوی بین کارگران و کارفرمایان به‌ صورت سازشی یکی از مهم‌ترین سیاست‎های اتخاذ شده همکاران این اداره کل است، خاطرنشان کرد: دو هزار و ۹۴۱ پرونده از کل آرای صادره در سال گذشته با همکاری و مشاوره تخصصی با کارگران و کارفرمایان منجر به سازش شده که می توان گفت ۴۲ درصد از دادخواست های رسیدگی شده در مراجع تشخیص و حل اختلاف با سازش حل و فصل می شوند.

جهانی به مدت زمان رسیدگی به پرونده های در مراجع رسیدگی به این دادخواست ها اشاره کرد و گفت: برای بررسی و رسیدگی به شکایات واصله کارگر و کارفرما ۲۴ هیأت تشخیص و ۱۰ هیأت حل اختلاف در سح ادارات استان وجود دارد و میانگین مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها حدود ۴۰ روز می باشد.