نامداری گفت: 92 واحد فناور در مراکز رشد لرستان بررسی و 69 واحد تمدید گردید.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، فرهاد نامداری اظهار داشت: به منظور بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سالیانه واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری لرستان؛ جلسات شورای فناوری مراکز رشد واحدهای فناور شهرستان های خرم آباد، بروجرد، دورود، الیگودرز و دلفان تشکیل شد که ارزیابی واحدهای فناور دوره رشد بر اساس شش شاخص اصلی رشد سازمانی و اداری، علمی و فناوری، مالی و اقتصادی، بازاریابی، تعامل و هم افزایی و امتیاز ویژه صورت پذیرفته است.

وی افزود: طی یک قرارداد همکاری، فرآیند ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری لرستان و مراکز رشد وابسته به آن، به شرکت سپهر رایان والا برون سپاری شد. شرکت مورد اشاره نسبت به طراحی سایت اقدام و فناوران استان در بازه زمانی تعیین شده مستندات پیشرفت کاری خود را بارگزاری نمودند.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان عنوان کرد: طی بازدیدهای حضوری و بر اساس خود اظهاری واحدهای فناور، نتایج ارزیابی به واحدهای فناور اطلاع داده شد و فناورانی که نسبت به امتیاز ارزیابی عملکرد خود اعتراض داشتند، نسبت به ارائه مستندات بیشتر اقدام نمودند و نتایج نهایی ارزیابی عملکرد واحدهای فناور به همراه مستندات مربوطه به پارک علم و فناوری و مراکز رشد (جهت طرح در شوراهای فناوری) اعلام گردید.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان خاطرنشان کرد: در این راستا جلسات شوراهای فناوری مراکز رشد پارک علم و فناوری لرستان با حضور اعضای شورا برگزار شد و در این جلسات در مجموع عملکرد ۹۲ واحد فناور بررسی و با توجه به پایان دوره استقرار در مرکز رشد و عملکرد قابل قبول؛ تعداد ۱۰ واحد خروج موفق، به دلیل عدم همکاری با مرکز و عملکرد غیرقابل قبول؛ تعداد ۱۳ واحد فناور خروج ناموفق داشتند و استقرار ۶۹ واحد فناور که در حال طی مراحل رشد خود بودند و در این مرحله پیشرفت قابل قبولی داشتند به مدت یکسال تمدید گردید.

انتهای پیام/