عضو مجمع نمایندگان خوزستان با بیان اینکه حوادثی مانند متروپل آبادان نتیجه تعارض منافع در اتخاذ تصمیمات است، گفت: متأسفانه مدیران و مسئولان مربوطه پس از بروز حادثه هزینه تصمیمات غلط خود را پرداخت نمی‌کنند.

به گزارش سفیرافلاک، مجتبی یوسفی عضو مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به حادثه متروپل آبادان گفت: حوادثی نظیر حادثه ساختمان متروپل در آبادان نتیجه اتخاذ تصمیمات غلط و همچنین تعارض منافع در اتخاذ تصمیمات است.

وی افزود: واقعیت این است که متأسفانه مدیران و مسئولان مربوطه پس از بروز حادثه هزینه تصمیمات غلط خود را پرداخت نمی‌کنند.

عضو مجمع نمایندگان خوزستان اظهار داشت: در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ یعنی در دوران وزارت آقای عباس آخوندی آمده بود که مالکان می‌توانند مهندس ناظر خود را چه در زمان طراحی و چه در زمان اجرای پروژه ساختمانی، انتخاب کنند. 

یوسفی خاطرنشان کرد: دادن این قدرت انتخاب به مالک برای تعیین مهندس ناظر می‌تواند زمینه‌ساز فساد گسترده در اجرای پروژه شود.

وی افزود: درست است که در حادثه ساختمان متروپل در آبادان شاهد حضور گسترده گروه‌های امدادی از نقاط مختلف کشور بودیم و همگی برای کمک به مردم آبادان پای کار آمدند اما باید جلوی اینگونه حوادث گرفته شود و راهکار آن هم این است که جلوی تصمیمات غلط در این حوزه را بگیریم.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس