طبیعت بهاری روستای سراب رباط خرم آباد همچنان زیبایی خود را حفظ کرده و چشم هر بیننده ای را به خود خیره می‌کند.