اجتماع با شکوه دهه‌ نودی ها در ازنا با اجرای سرود «سلام فرمانده» برگزار شد.