امیری با اشاره به اینکه شورای نگهیان طرح شفافیت قوای سه گانه را از نظر شرعی و قانونی بسیار دقیق بررسی می کند، گفت: رفع ایرادات سبب جامع شدن طرح می شود.

امیر علی حیدر امیری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: طرح شفافیت قوای سه گانه در مجموعه هایی که به صورت شورایی اداره می شوند مانند مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها و یا نهادها، اجرا می شود اما این طرح دارای نواقص و اشکالاتی است که شورای نگهبان با دلیل آن را رد و عودت داده و این اشکالات در خصوص اصل موضوع شفافیت نیست.

وی افزود: یکی از ایرادات طرح این است که طرح شفافیت شامل بخش های خصوصی که دولت در آنها سهم اندکی دارد هم می شود در حالی که ممکن است شرکت های خصوصی با شفافیت برخی اطلاعات جزئی خود، قدرت رقابت و مزیت نسبی خود را نسبت به شرکت های دیگر از دست بدهند.

تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در برخی از موارد مطرح شده در این طرح مثل شفاف سازی و انتشار آراء قضایی، ممکن است اشاعه فحشا شده و با آبروی افراد بازی شود، از همین رو با توجه به اینکه شورای نگهبان متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه است همه بند به بند طرح را از نظر شرعی و قانونی بررسی می کنند.

امیری بیان کرد: لازم بود که مرکز پژوهش های مجلس این طرح را بیشتر بررسی می کرد و نمایندگان هم با اطلاعات بیشتر و دقیق تری این طرح را مطالعه و تصویب می کردند چرا که در حال حاضر بعضی اسامی مطرح شده مثل صندوق عشایری، وجود خارجی ندارند و بخش هایی از این طرح دارای نقص و بعضا نقض قوانین جاریه است.

وی با اشاره به اینکه برخی از ایرادات این طرح شکلی و برخی ماهوی هستند، خاطر نشان کرد: در صورتی که ایرادات این طرح برطرف شود می تواند بسیار مفید باشد چرا که مردم در جریان همه قضایای دستگاه ها قرار می گیرند.

انتهای پیام/