قیاسیان گفت: 84 میلیارد تومان اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام لرستان لحاظ شد.

به گزارش سفیر فلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش ودجوانان لرستان، سید آرش قیاسیان اظهارداشت: در حال حاضر ۵۶ پروژه‌ نیمه‌تمام ورزشی در استان وجود داشته که برای تکمیل آنها به اعتبارات زیادی نیاز داریم.

وی بیان کرد: از محل سفر ریاست جمهوری به لرستان، برای پروژه‌های نیمه‌تمام ۸۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. این مبلغ را برای پیشرفت کار گذاشته‌اند که وزارت ورزش و خود هیئت دولت نیز برنامه دارند که اعتبارات تکمیلی این پروژه‌ها نیز تخصیص داده شود.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان تصریح کرد: این پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی لرستان حدود هشت سال است که رها شده‌اند.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی را یکی از اولویت‌های مهم اداره کل ورزش وجوانان لرستان برشمرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در لرستان باید همراه با نگاه آمایشی باشد.

قیاسیان یادآور شد: اعتبار لازم و موردنیاز برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و در حال احداث ورزشی استان امسال تأمین و برخی از این طرح‌ها تا پایان سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/