کلیدواژه #شهیدان_افلاکی، شعار کنگره ملی ۶۵۴۴ شهید استان لرستان ترند برتر توییتر فارسی شد.

به گزارش سفیرافلاک، کلیدواژه #شهیدان_افلاکی، شعار کنگره ملی ۶۵۴۴ شهید استان لرستان روز گذشته توسط کاربران لرستانی ترند برتر توییتر فارسی شد.

کاربران لرستانی ذیل این کلیدواژه محتواهای مربوط به کنگره ملی ۶۵۴۴ شهید لرستان را منتشر کردند و رتبه های دوم و سوم توییتر را نیز تصاحب کردند.

انتهای پیام/