خسروی گفت: کاهش ساعات اداری برای ادارات در نظر گرفته و اعلام شد که ادارات موظف هستند ۳۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند که در بروجرد 4 اداره توجهی به این موضوع نداشتند و منجر به قطع برق این ادارات گردید.

محمد علی خسروی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: با توجه به تابستان و گرم شدن هوا، صرفه جویی در مصرف برق بسیار ضروری است چرا که صرفه جویی انرژی سبب جلوگیری از اعمال خاموشی ها می شود.

وی افزود: از همین رو کاهش ساعات اداری برای ادارات در نظر گرفته و اعلام شد که ادارات موظف هستند ۳۰ درصد در مصرف برق نیز صرفه جویی داشته باشند که در بروجرد چهار اداره توجهی به این موضوع نداشتند و علیرغم اخطارهایی که داده شد بازهم اقدامی نکرده که در نهایت منجر به قطع برق این ادارات گردید.

مدیر امور برق بروجرد تصریح کرد: سال گذشته اعمال خاموشی ها از اردیبهشت ماه آغاز شد ولی امسال با برنامه ریزی های انجام شده و همکاری صنایع و کشاورزی خوشبختانه تاکنون خاموشی صورت نگرفته است.

خسروی عنوان کرد: صنایع شهرستان با یک روز جابه جایی در روز کاری و خاموش بودن چاه های کشاورزی در ساعات اوج مصرف می تواند کمک شایانی به صرفه جویی برق نماید البته در صورتی که مردم هم در گرمای تابستان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد صرفه جویی نمایند، خاموشی ها اعمال نمی شود.

انتهای پیام/