زیویار گفت: برای عملیاتی کردن شعار سال باید از همه ظرفیت های اساسی استان لرستان استفاده شود.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، فرهاد زیویار اظهار داشت: لازم است برای عملیاتی کردن شعار سال در کنار هم قرار گرفته و از ظرفیت های اساسی استان استفاده شود.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و لزوم استفاده از آن در جهت حل مشکلات، افزود: سازوکار جلسه و دستورالعمل آن مشخص و لازم است در این زمینه با تعامل و همفکری عمل کنیم.

زیویار خاطرنشان کرد: می توان با دعوت از کارآفرینان نمونه و با برگزاری جلسات درون دستگاهی، گستردگی و دایره ارتباطات را بیشتر کرد و نقایص موجود را بهتر شناخت.

استاندار لرستان برگزاری جلسات و نشست های تخصصی را گامی در جهت تصمیم گیری درست عنوان کرد و گفت: باید محور کار توسط متخصصان در موضوعات مختلف تعریف و تعیین شود و مسائل اساسی استان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به این منظور لازم است ضمن فرهنگ سازی، مسائل اساسی استان را بشناسیم تا بهتر و درست تر تصمیم بگیریم.

استاندار لرستان تاکید کرد: در جلسه آتی ترکیب قرارگاه و کارگروه استانی که ساز و کار کارشناسی و تخصصی موضوع را دنبال می کند تشکیل و بخش های آن مشخص شود تا اگر می خواهیم تصمیم راهبردی بگیریم در این ترکیب مطرح و تصمیم گیری شود.

انتهای پیام/