با توجه به آمار افزایش بیماران کرونایی، احتمال پیک جدید و موج کرونا پیش بینی می شود.

به گزارش سفیر افلاک، در آخرین رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، پس از چند ماه وضعیت آبی در شهرهای کشور، متاسفانه با افزایش بیماران کرونایی، تعدادی از شهرها در وضعیت نارنجی و قرمز قرار گرفتند.

برهمین اساس در استان لرستان، شهرهای ازنا، سلسله، پلدختر، خرم آباد و کوهدشت در وضعیت زرد کرونایی و مابقی شهرها در وضعیت آبی قرار دارند.

همچنین در کل کشور چهار شهر در وضعیت قرمز و ۱۴ شهر در وضعیت نارنجی دارند، شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۵ به ۱۴۲ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۳ به ۲۸۸ شهر کاهش یافت.

با توجه به آمار افزایش بیماران کرونایی، احتمال پیک جدید و موج کرونا پیش بینی می شود.

انتهای پیام/