اجتماع مدافعان حریم خانواده در شهرهای استان لرستان برگزار شد.

به گزارش سفیر افلاک، اجتماع مدافعان حریم خانواده در شهرهای استان لرستان امروز برگزار شد.

بروجرد

دلفان
خرم آباد

انتهای پیام/