رهبران گفت: امروز آرایش نظامی صهیونیستها از حالت تهاجمی به دفاعی تبدیل شده است.

همایون رهبران در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: رهبری در مراسم حج طی سخنانی فرمودند که جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه توطئه ها نشان داده که الگوی موفقی بوده است و مورد بعدی، بحث مقاومت است که توانسته بر اقتدار جبهه مقاومت افزوده و سبب نابودی جبهه کفر شود.

وی افزود: امروز آرایش نظامی صهیونیستها از حالت تهاجمی به دفاعی تبدیل شده که نشان دهنده تضعیف و زوال آنهاست.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سفر رئیس جمهور برخی از کشورها به ایران، تصریح کرد: سفر پوتین رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور ترکیه به ایران نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی است چرا که همه معادلات بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نیست.

رهبران عنوان کرد: در سفر بایدن دیدیم که این سفر برای امنیت اسرائیل و نیم نگاهی به انتخابات بعدی بود که قطعا نتیجه و ثمری ندارد.

وی خاطرنشان کرد: با همه این تفاسیر آینده نوید بخشی برای منطقه با محوریت جمهوری اسلامی دیده می شود که این ارتباطات از نظر اقتصادی به نفع کشور است.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: امروز می بینیم که گفتمان مقاومت نتیجه داده و قدرت مقاومت سبب شده تا بسیاری از کشورهای دنیا از جمهوری اسلامی ایران الگو بگیرند.

انتهای پیام/