فیلم تصویر حاج قاسم سلیمانی در لبنان و واکنش مردم را مشاهده کنید.
  • منبع خبر : مشرق