دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانوفناوری سراج موجب افزایش ۲۰ درصدی برداشت توت فرنگی در شهرک‌ گلخانه‌ای هشتگرد شده و عملکرد موفق دستگاه ایرانی، آن را به رقیب جدی نمونه آمریکایی تبدیل کرده است.

به گزارش سفیرافلاک، دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانوفناوری سراج موجب افزایش ۲۰ درصدی برداشت توت فرنگی در شهرک‌ گلخانه‌ای هشتگرد شده و عملکرد موفق دستگاه ایرانی، آن را به رقیب جدی نمونه آمریکایی تبدیل کرده است.

برداشت توت فرنگی های تولید شده با روش آبیاری توسط دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانو فناوری سراج در شهر جدید هشتگرد توسط افراد بومی منطقه
برداشت توت فرنگی های تولید شده با روش آبیاری توسط دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانو فناوری سراج در شهر جدید هشتگرد
توت فرنگی های برداشت شده با روش آبیاری توسط دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانو فناوری سراج در شهر جدید هشتگرد
توت فرنگی های برداشت شده با روش آبیاری توسط دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانو فناوری سراج در شهر جدید هشتگرد
برداشت توت فرنگی های تولید شده با روش آبیاری توسط دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانو فناوری سراج در شهر جدید هشتگرد
کشت دانش بنیان توت فرنگی و صیفی‌جات
برداشت توت فرنگی های تولید شده با روش آبیاری توسط دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانو فناوری سراج در شهر جدید هشتگرد توسط افراد بومی منطقه
دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانوفناوری سراج  موجب افزایش ۲۰ درصدی برداشت توت فرنگی در این شرکت شده است
برداشت توت فرنگی های تولید شده با روش آبیاری توسط دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانو فناوری سراج در شهر جدید هشتگرد توسط افراد بومی منطقه
برداشت توت فرنگی های تولید شده با روش آبیاری توسط دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانو فناوری سراج در شهر جدید هشتگرد توسط افراد بومی منطقه
آماده سازی و بسته بندی توت فرنگی های برداشت شده جهت ارسال و فروش
توت فرنگی های برداشت شده با روش آبیاری توسط دستگاه نانو حباب ساز شرکت نانو فناوری سراج در شهر جدید هشتگرد
 کاهوهای کاشته شده دانش بنیان در گلخانه های صیفی جات شرکت نانو فناوری سراج
آبیاری مکانیزه کشت صیفی جات در گلخانه سراج در شهر جدید هشتگرد
برداشت کاهوهای کشت شده دانش بنیان در گلخانه های صیفی جات شرکت نانو فناوری سراج
برداشت کاهوهای کشت شده دانش بنیان در گلخانه های صیفی جات شرکت نانو فناوری سراج
 کاهوهای کاشته شده دانش بنیان در گلخانه های صیفی جات شرکت نانو فناوری سراج

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس