نوحه «دل بریدی رفتی دیدن بابات» با صدای حاج محمود کریمی آماده مشاهده و دریافت است.