عزاداری مردم بروجرد در امامزاده جعفر(ع) بروجرد برگزار شد.