یادگیری مهارت های پایه ای و استفاده صحیح و به جا و خلاقانه از ابزار های اولیه می تواند راهکار بسیار مفیدی در جهت بقاء در شرایط سخت باشد.

به گزارش سفیرافلاک، جهان هر آن می تواند به مکانی خطرناک تبدیل شود و اگر آمادگی زندگی در شرایط سخت را نداشته باشید، اتفاقات ناخوشایندی در انتظار شما خواهد بود. یادگیری مهارت های پایه ای و استفاده صحیح و به جا و خلاقانه از ابزار های اولیه می تواند راهکار بسیار مفیدی در جهت بقاء در شرایط سخت باشد، برگزاری دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت در جنگل های شمال کشور طی یک هفته و باحضور گروه فاتحان که متشکل از جوانان انقلابی و ولایتمدار است برگزار ‏گردید.

کارگاه شناخت تجهیزات بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
آموزش حمل مصدوم و تیراندازی هجومی در کنار آموزش های زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت توسط استاد حسن فولادوند
برگزاری کارگاه رهایی گروگان در جنگل و هجوم
کارگاه شناخت مارهای سمی و غیر سمی و طریقه ی استفاده به عنوان غذا در شرایط اضطرار
کارگاه تاب و توان جسمانی با حمل کنده های درخت
کارگاه تاب و توان جسمانی با حمل کنده های درخت
کارگاه تاب و توان جسمانی با حمل کنده های درخت
اصول استتار و تیراندازی در طبیعت
کارگاه بالا رفتن از درختان به صورت سرعتی
کلاس های تاکتیکی شبانه در دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
اصول استتار در جنگل
اصول استتار در جنگل طبیعت
عبور از گیاهان خار دار در دوره زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
عبور از گیاهان خار دار در دوره زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
اصول استتار و تیراندازی در طبیعت
تهیه ، ذبح و پخت غذا در جنگل
ساخت پناه گاه در دوره بقاء در طیبعت و زندگی در شرایط سخت
کارگاه ساخت سرپناه و پناهگاه بدون تجهیزات
کارگاه آتش و انفجار ،ساخت دودزا و نورزا به صورت طبیعی و مصنوعی
تهیه هیزوم و درست کردن آتش یکی از اصول اولیه بقاء‌ در طبیعت است
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
کلاس های تاکتیکی شبانه در دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
تمرینات ساحلی و تاب و توان جسمانی
تمرینات ساحلی و تاب و توان جسمانی
تمرینات ساحلی و تاب و توان جسمانی و حمل مصدوم در آب
تمرینات ساحلی و تاب و توان جسمانی
کارگاه تاب و توان و دفن بدن تا گردن به مدت ۳ ساعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
یکی از نفرات شرکت کننده در دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت در کنار آتش خوابیده است
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت
کارگاه پرش از خودرو در حین حرکت
  • منبع خبر : تسنیم