در پی اظهارات عجیب علی کریمی در مورد نذری های محرم، این فیلم کوتاه آماده مشاهده و دریافت است.