کلیپی از مرثیه‌خوانی عربی میثم مطیعی در حسینیه داوود العاشور بصره آماده مشاهده آنلاین و دریافت است.