گیوه کی گفت: ۲۵ درصد از تعهد اشتغال توسط دستگاه های اجرایی محقق شده که این رقم باید در سه ماهه اول انجام می شد.

عبدالعلی گیوه کی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: کل تعهد اشتغال توسط دستگاه های اجرایی در سال جاری شش هزار و ۲۷۸ نفر است که با گذشت پنج ماه از سال، تاکنون هزار و ۳۴۳ نفر اشتغال محقق شده است.

وی افزود: در مجموع حدود ۲۵ درصد از تعهد اشتغال توسط دستگاه های اجرایی محقق شده که این رقم می بایست در سه ماهه اول انجام می شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد تصریح کرد: با توجه به اینکه تخصیص ها معمولا در نیمه دوم سال صورت می گیرد لذا انتظار می رود که درصد تعهد اشتغال طی ماه های آینده رشد بیشتری داشته باشد.

گیوه کی عنوان کرد: البته در حال حاضر بروجرد رتبه اول تحقق اشتغال دستگاه های اجرایی در استان را دارد که تلاش می شود تا درصد تعهد اشتغال بیشتر شود.

انتهای پیام/