گودرزی با بیان اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، قطعا به نفع نظام اداری و استخدامی کشور است، گفت: تبصره های این طرح با دقت در حال بررسی است و کمیسیون اجتماعی و مجلس یازدهم با همه توان، تلاش دارد تا این طرح را به سرانجام برساند.

عباس گودرزی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، اظهار داشت: این طرح شامل ماده واحده و چند تبصره است که ماده واحده این طرح به تصویب رسیده و تبصره ها در حال بررسی است که ماده واحده ناظر به آینده و چگونگی به کار گیری نیروها بعد از تصویب این طرح است اما تبصره ها به ساماندهی نیروهای موجود اشاره می کند.

وی افزود: در صورت تصویب و نهایی شدن این طرح، چیزی تحت عنوان نیروهای شرکتی در دستگاه ها نخواهیم داشت و ساماندهی به شکلی که واسطه ها حذف شوند در این بخش صورت می گیرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اجرای این طرح، جذب نیرو ضابطه مند و عادلانه می شود و شرکت های واسطه در جذب نیروی انسانی نیز حذف می شوند ضمنا این طرح قطعا به نفع نظام اداری و استخدامی کشور است.

گودرزی بیان کرد: تبصره های این طرح با دقت در حال بررسی است و کمیسیون اجتماعی و مجلس یازدهم با همه توان، تلاش دارد تا این طرح را به سرانجام برساند.

انتهای پیام/