رضایی کوچی گفت: طرح شفافیت واگذاری پروژه ها هم اکنون در کمیسیون عمران است و به زودی به هیات رئیسه مجلس ارائه می شود.

محمد رضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، با اشاره به واگذاری پروژه ها، اظهار داشت: اگر اطلاعات پروژه ها به صورت شفاف در اختیار عموم قرار داده شود، مشکلی رخ نمی دهد چرا که گاهی پروژه غیر شفاف با اطلاعات ناقص و با عدم برآورد صحیح قیمت پروژه به کسی واگذار می شود و مشکلاتی را به همراه دارد.

وی افزود: باید مکانیسم واگذاری پروژه ها شفاف باشد و آن چیزی که در قانون آمده در سامانه تعریف شده و سازمان برنامه و بودجه باید همه مشخصات پروژه ها را به ریز در سامانه قرار دهد که این فرصت انتخاب پروژه برای همه یکسان باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گاهی پروژه قرار است در اختیار شخص خاصی قرار گیرد که سبب فساد می شود و اگر این شفافیت وجود داشته باشد و فرصت برای عموم فراهم شود از این حاشیه ها دوری می شود.

رضایی کوچی بیان کرد: در قانون به گونه ای پیش بینی شده که ضمانت برای شفافیت واگذاری پروژه ها به خوبی دیده شده و دستگاه های نظارتی از جمله بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات بر واگذاری پروژه ها نظارت داشته باشند و این به گونه ای باشد که هم دستگاه های اجرایی خود را مکلف بدانند برای واگذاری و هم بخش خصوصی این اعتماد سازی برایش فراهم شود که وقتی پروژه واگذار می شود در یک زمان کوتاهی دوباره برگشت نخورد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح هم اکنون در کمیسیون عمران است و به زودی به هیات رئیسه مجلس ارائه می شود.

انتهای پیام/