کارگران و پرسنل شهردای کوهدشت در حمایت از شهردار مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

به گزارش سفیرافلاک، صبح امروز پرسنل و کارگران شهرداری کوهدشت مقابل فرمانداری این شهرستان، در حمایت از کامیاب تیموری شهردار کوهدشت و اعلام مخالفت با استیضاح و برکناری وی توسط اعضای شورای شهر تجمع کردند.

کارگران شهرداری کوهدشت به این بحث اعتراض داشتند که چرا اعضای شورای شهر نسبت به شهرداری که در طول این مدت کمتر از یک سال که تیموری، شهردار کوهدشت بوده است و حقوق ها را به روزرسانی نموده و معوقات حتی یک ساله را پرداخت نموده است، طرح استیضاح وی را در دستور کاردارند.

در این تجمع خواستار ورود فرمانداری به جهت تغییر در نظر اعضای شورای شهر بوده است؛ در ادامه محمدرضا آزادبخت معاون سیاسی و امنیتی فرماندار کوهدشت در جمع تجمع کنندگان حاضر اعلام می کند مبنای ما باید قانون باشد و قانون به این مسئله رسیدگی می کند.

یکی از کارگران شهرداری در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: ما امروز اینجا جمع شده ایم که اعلام کنیم با هرگونه اقدام اعضای شورای شهر مبنی بر عزل شهردار مخالف هستیم. شهرداری که عملکرد مثبتی دارد چرا باید برکنار شود؟!

وی افزود: از زمانی که شهردار فعلی در مسند شهردای کوهدشت آمده است همواره یار و غمخوار ما کارگران بوده و با روی گشاده با ما رفتار می کند، شورای شهر پاسخ دهد که دلیل استیضاح شهردار چیست.

انتهای پیام/