میردریکوند گفت: ۷۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در خرم آباد تخریب شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان، بهرام میردریکوند اظهاد داشت: به‌منظور حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و باغی ۷۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان خرم آباد تخریب شد.

وی افزود: این ساخت‌وسازهای غیرمجاز شامل ۷۰ مورد دیوارکشی،  فنس‌کشی، احداث سکو ،پی کنی غیر مجاز بود که با دستور مقام قضایی، و همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط تخریب شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی جرم محسوب می‌شود و از شهروندان درخواست می شود قبل از انجام هرگونه اقدام در اراضی زراعی و باغی اعم از خرید و فروش، تفکیک، دیوار و فنس‌کشی، احداث بنا و به طور کلی هرگونه تغییر کاربری به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها و مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه کنند.

انتهای پیام/