در آخرین رنگ بندی اعلام شده، رومشکان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت و 5 شهر در وضعیت نارنجی است.

به گزارش سفیرافلاک، در آخرین رنگ بندی کرونایی اعلام شده، رومشکان تنها شهر استان در وضعیت قرمز قرار دارد و شهرهای بروجرد، پلدختر، خرم آباد، سلسله و دلفان در وضعیت نارنجی هستند.

برهمین اساس سایر شهرهای استان در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ یک از شهرهای استان در وضعیت آبی نیست.

در حال حاضر تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۶۴ به ۸ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۶۳ به ۱۱۶ شهر کاهش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۰۷ به ۳۰۲ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۴ به ۲۲ شهر افزایش یافت.

انتهای پیام/