پیاده روی سیل عشاق حسینی(ع) از نجف به سمت کربلای معلا آغاز شد.