حسن نژاد گفت: ۳۶۵ مورد اضافه برداشت شناسایی و ۳۰۶ دستگاه کنتور هوشمند نصب شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای لرستان، داریوش حسن نژاد اظهار داشت: وقوع دو سال آبی کم بارش به صورت متوالی شرایط را برای سال آبی آینده سخت تر خواهد کرد و با چالش بسیار سخت تری نسبت به امسال مواجه خواهیم بود، مشکلات تامین آب شرب شهر خرم آباد از منابع آب زیرزمینی و چشمه ها در سال آبی پیش رو بسیار نگران کننده است و متاسفانه این مشکلات در پاییز امسال بروز خواهد کرد.

وی افزود: آب شرب شهر خرم آباد از سه چشمه اصلی که از ارتفاعات سفید کوه تغذیه می شوند و چشمه های (سراب) مطهری، گلستان و گرداب دارایی عمده ترین منابع تامین آب شرب شهر هستند که علاوه بر این سه چشمه، از چندین حلقه چاه حفر شده در مخازن چشمه ها نیز به منظور تامین شرب استفاده می شود که با توجه به کاهش دبی چشمه ها و حجم آب نفوذی، نشان از افت این چشمه ها دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان در خصوص وضعیت دبی روان آبها گفت: به طور متوسط در مرداد ماه سال جاری نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود ۵۰ درصد و نسبت به مرداد ماه طول دوره آماری ۹۰ درصد کاهش داشتند. در این بین رودخانه های بادآور، مادیان رود، کشکان و سیلاخور بیشترین کاهش را داشته و متوسط سطح آبهای زیرزمینی محدوده دیگر استان در مرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با مرداد ماه سال ۱۴۰۰ به طور متوسط حدود یک متر و ۴۰ سانتیمتر افت داشته است که معادل حجمی حدود ۱۲۱ میلیون مترمکعب است و نسبت به سال گذشته حدود ۱/۱ درصد کاهش داشته است.

حسن نژاد گفت: وضعیت تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان های محدوده های مطالعاتی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه‌ای لرستان در مرداد ماه ۱۴۰۱، در محدوده مطالعاتی خرم آباد حدود شش متر و ۹۳ سانتیمتر و در مجموع میانگین کل استان ۷ متر و ۲۱ سانتیمتر سطح تراز آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده است.

وی در خصوص فعالیت و عملکرد شرکت در برخورد با متخلفین، افزود: در پنج ماه سال جاری تعداد انسداد چاههای غیر مجاز ۴۰ حلقه،۴۳ حلقه چاه پلمپ، ۳۰۶ دستگاه کنتور هوشمند نصب، شناسایی تعداد ۳۶۵مورد اضافه برداشت، ۹۲۶ حلقه چاه متخلف قطع برق، ۴۰دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف، ۴۳ دستگاه موتور تلمبه غیر مجاز جمع آوری و تعداد ۲۵۷ پرونده قضایی تشکیل شده، از فعالیت های آب منطقه‌ای است.

انتهای پیام/