شاهرخی گفت: توسعه کشت دانه روغنی به عنوان کشت جایگزین، بهره وری بالایی به همراه دارد.

به گزارش سفیرافلاک، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان، سید عماد شاهرخی اظهار داشت: طبق ارزیابی و بررسی ها دیدگاه مقامات عالی وزارت وکارگزاران استانی نسبت به کشاورزی سازمان حهاد کشاورزی، ظرفیت بخش کشاورزی استان به شکل مطلوب تغییر کرده وبه عبارتی شاهد نوعی رضایت مندی هستییم.

وی افزود: این روز ها در سایر استانها شاهد توزیع مرغ منجمد بین مردم یا افزایش قیمت هستیم، در شرایطی که درلرستان نه شاهد توزیع مرغ منجمد ونه افزایش قیمت هستیم بلکه توان صادر گوشت مرغ نیز به سایر بازار استانهای همجوار هستییم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به کشت دانه روغنی، گفت: دانه­ های روغنی، نقش بسزایی در صرفه­ جویی ارزی، تسریع روند توسعه اقتصادی، امنیت و استقلال غذایی کشور ایفا می­کند و توسعه کشت دانه روغنی اعم از کملینا، گلرنگ، گلزا.. می تواند به عنوان کشت های جایگزین و بابهره وری بالا در محصولات کشاورزی اثر گذار ومفید باشد که در استان شاهد توسعه این کشت هستیم.

وی به مشکلات منابع آبی ومحدویت کشت برنج دراستان اشاره کرد و افزود: باتوجه به پیش بینی ها وارزیابی های کارشناسان درزمینه کمبود منابع آبی دراستان اعلام می کنیم که کشت برنج تحت هرشرایطی ممنوع است واستفاده از چاه های آب جهت آبیاری برنج یک خیانت به این سرمایه خدادادی وانسانی می باشد وباید اقدامات وارائه راهکارها جهت محدویت کامل این کشت دراستان صورت گیرد.

شاهرخی با بیان اینکه از نیروهای مراکز خدمات استان حمایت می کنیم، خاطرنشان کرد: هدف ما حمایت از نیروهای مراکز خدمات است و همه ماباید در این حوزه ازتمام ظرفیت ها وامکانات جهت حمایت آنها به کارگیریم، چون به این باوریم تولید وتوسعه در عرصه ودربخش کشاورزی تحقق می یابد ونکات فنی وآموزشی از مولفه های این امر است.

انتهای پیام/