بین الحرمین در شب اربعین حسینی میزبان میلیون ها زائر از اقصی نقاط جهان بود.