موکب صاحب الزمان(عج) کوهدشت از زوار پیاده روی اربعین پذیرایی گرمی نمودند.