ضرونی با اشاره به ذخیره سازی خوراک دام برای زمان های بحرانی، گفت: 450 تن خوراک دام برای عشایر لرستان ذخیره سازی شده است.

مهرداد ضرونی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: یکی از اقدامات امور عشایر، ذخیره سازی خوراک دام برای زمان های بحرانی است که این مهم در دستور کار قرار گرفته و خوراک دام عشایر در انبارها ذخیره سازی شده تا در صورت نیاز در اختیار دام های عشایر قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا ۱۰۰ تن کاه گندم، ۱۰۰ تن سرشاخه نیشکر و ۲۵۰ تن جو در انبارها ذخیره سازی شده است.

مدیر عامل اتحادیه عشایری لرستان تصریح کرد: در مجموع امسال ۴۵۰ تن خوراک دام ذخیره سازی شده و هر زمانی که نیاز باشد در اختیار دام های عشایر قرار داده می شود.

انتهای پیام/