مردم کوهدشت در روز سالروز شهادت امام رضا(ع) اشک ماتم ریختند.