قنبریان گفت: ۷۹ پروانه استاندارد در لرستان صادر و تمدید شد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان لرستان، مرضیه قنبریان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۹ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در لرستان صادر و تمدید شد.

وی افزود: ۳۴ مورد مربوط به صدور پروانه برای فرآورده های مشمول استاندارد اجباری و ۲ مورد هم مربوط به فرآورده های مشمول استاندارد تشویقی می باشد، همچنین ۳۸ پروانه استاندارد اجباری و ۵ پروانه استاندارد تشویقی، تمدید شد.

مدیر کل استاندارد لرستان عنوان کرد: در این مدت با برگزاری ۲۴ جلسه کمیته علایم و بررسی ۱۳۶ پرونده، اعضای کمیته با ابطال ۲۰ پروانه استاندارد اجباری و ۲۵ مورد تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد موافقت کردند.

انتهای پیام/